​Ku Soo Dhawoow UCare

UCare waa hay’ad aan macaash doon ahayn oo gobolkan ku taal una shaqaysa in ka badan 430,000 xubnood. Ilaa iyo 1984 tii UCare waxay bixinaysay daryeelka caafimaad ee gobolka Minnesota. Waxay kaloo bixisaa qorshayaasha Medicare ee gobolada Minnesota. 2014 dhexdeedana waxaan bilownay inaan caymis caafimaad usoo bandhigno dadka kalida ama xaasaska ah ee ka adeegta MNsure.

Ma u baahan tahay caawimaad luuqada ah? Naga soo wac: 1-800-203-7225, markaasna riix 4 oo ah af Soomaali. Shaqaaleheena af-soomaaliga ku hadla ayaa ku faraxsan inay ku caawiyaan.

UCare waxay leedahay macluumaad caafimaad iyo fayoqab ku qoran luuqadaada.

Foojarka Dhiirigalinta Daryeelka Uurka Kahor (PDF)

Foojarka Dhiirigalinta Daryeelka Uurka Dabadii (PDF)